Generalforsamling

Kilden til Fitness inviterer til Generalforsamling Landsbyhuset, Torsdag d. 19. Januar 2023 kl. 17.00.

Agenda

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Beretning v/ Formand Lone Sanggaard
 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2022 v/kassereren
 6. Fremlæggelse af budget 2023 v/kassereren
 7. Valg af bestyrelse Følgende er på valg:
  Formand: Lone Sanggaard
  Kasserer: Henrik Eck
  Menige medlemmer: Birgitte Niemann, Kathrina Von Hurrall
  Suppleant: Tine Kasting
  Bilagskontrollanter: Arne Aagesen og Erling Hof Pedersen
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt

Vel mødt!