Udmelding

Hvis du ønsker at melde dig ud af Kilden til Fitness, skal vi bede dig udfylde nedenstående formular.

Vi gør opmærksom på, at du – jf. medlemsbetingelserne – har en måneds opsigelse til udgangen af en måned. Dvs. du kan tidligst stoppe dit abonnement den sidste dag i NÆSTE måned.

Når vi har modtaget din skriftlige opsigelse, sender vi dig en bekræftelse på, at vi har modtaget din udmelding. Vi registrerer din udmelding i vores system og betalinger stopper herefter automatisk pr. den dato, hvor du er udmeldt.

Når dit medlemsskab ophører, bedes du aflevere din nøgle i postkassen hos kasserer Henrik Eck, Blødebjergvej 2, Gyrstinge, 4100 Ringsted.

Bemærk dit abonnement er personligt, og kan ikke overdrages. Ved evt. ny indmeldelse igen, betales der atter indmeldelsesgebyr.