Generalforsamling 2022

Referat: Generalforsamling, Kilden til fitness, 22. februar 2022

Tilstede: 5 bestyrelsesmedlemmer, 2 instruktører

 1. Valg af dirigent: Lone
 2. Valg af referent: Birgitte
 3. Valg stemmetællere: Henrik og Martin
 4. Formandens beretning: Svær coronapariode overstået, tak til bestyrelse og kasserer. Efter et lavpunkt af medlemmer, har vi nu stor tilgang. Et rart og trygt center, siger vores medlemmer. Medlemmer vil primært træne individuelt. Vi har også fået råd til lidt nye maskiner – med og uden tilskud. Beretning godkendt.
 5. Fremlæggelse af regnskab v/ kassereren. God økonomi trods corona. Godkendt.
 6. Fremlæggelse af budget v/ kassereren. Godkendt.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Formand: Lone Sanggaard, modtager genvalg – Valgt
  Næstformand: Kim Lynghøjen, modtager genvalg – Valgt
  Suppleant: Tine Kasting – Valgt
  Bilagskontrollanter: Arne Aagesen og Erling Hof Pedersen, begge modtager genvalg – Valgt
 8. Indkomne forslag: Udvidelse af fitness med reposen med bordtennis. Landsbyhuset betaler for dør. Tømrer Lydolph kunne også være interesseret i skilt på væggen, som betaling. Lone forhandler pris – ligeledes ophæng af lærred i hallen.
  Nøgler er fortsat en udfordring – Lbh køber typisk 100 nøgler ad gangen, til 200 kr. stykket. Fitness er begyndt at give 100 kr. retur for nøgler ved udmelding.
  Sidste maskine forventes leveret ultimo marts 22.
 9. Evt.