Generalforsamling 2024

Kilden til Fitness inviterer til Generalforsamling

Sted og tid: Landsbyhuset, Tirsdag d. 23. Januar 2024 kl. 17.30

Agenda

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Beretning v/Formand Lone Sanggaard
 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2023 v/Kasserer
 6. Fremlæggelse af budget 2024 v/Kasserer
 7. Valg af bestyrelse følgende er på valg:
  Formand Lone Sanggaard
  Næstformand Kim Lynghøjen
  Sekretær Karin Christensen
  Bilagskontrollanter på valg:
  Arne Aagesen
  Erling Hof Pedersen
  Der kan desuden vælges suppleanter
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt

Vel mødt!