Vilkår og Træningsregler

 • Fitnesscentrets åbningstider er kl. 04:30 – 23:00. 
 • Kontingentsats kan til en hver tid ses på foreningens hjemmeside.
 • Indmeldelsesgebyr dækker nøglebrik og træningsprogram. Indmeldelsesgebyr betales også ved genindmelding.
 • Børn i alderen 10 – 14 år kan blive medlem af Kilden til Fitness, såfremt en forælder er medlem. Barnet må kun træne sammen med en forælder. Barn og forælder SKAL have modtaget en introduktionstime af en instruktør, INDEN barnet må begynde at træne i Kilden til Fitness.
 • Medlemskabet kan opsiges af bestyrelsen på baggrund af manglende indbetalt kontingent.
 • Medlem kan opsige medlemskab med mindst en måneds varsel til udgang af en måned.  Opsigelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer.
 • Din personlige nøglebrik SKAL anvendes hver gang du besøger centret.
 • Det er IKKE tilladt at tage andre med ind i centret, medmindre der er købt gæsteadgang. Overtrædelse kan medføre bortvisning.
 • Nøglebrikken må IKKE udleveres/udlånes til andre.
 • Bortkomst af nøglebrik medfører gebyr for spærring samt ny nøglebrik. 
 • Nøglebrik skal afleveres ved udløb af medlemskab. 
 • Gulvet må kun betrædes med indendørs sko.
 • Omklædningsrum benyttes til skift af tøj og sko. Opbevaring er på eget ansvar.
 • Instruktørerne har førsteret til maskinerne ved instruktionstimer.
 • Anvisninger fra instruktører skal altid følges 
 • Maskiner og redskaber skal sprittes og tørres af efter brug.
 • Ryd op efter dig, sæt redskaber på plads efter brug og smid brugt papir i papirkurvene.
 • Der må ikke spilles egen medbragt musik på anlægget i centret.
 • Følgende er IKKE tilladt i centret: Træning i bar overkrop, mobning, uhensigtsmæssig adfærd i form af højt støjniveau, rygning, indtagelse af alkohol, ulovligt kosttilskud eller doping samt uhensigtsmæssig anvendelse af maskiner/redskaber. Overtrædelse kan medføre opsigelse af medlemskabet samt nægtet adgang i centret.
 • Alle instruktører og bestyrelsesmedlemmer har kompetence til at give de enkelte medlemmer karantæne eller bortvise vedkommende uden mulighed for refusion. 
 • Tag hensyn til hinanden og hjælp til at fitnesscentret fungerer, således at alle får en god træningsoplevelse.