Generalforsamling 2023

Generalforsamling samt bestyrelsesmøde Torsdag d. 19. Januar 2023 kl. 17-19 Landsbyhuset

Tilstede fra Bestyrelsen er: Lone Sanggaard, Kim Lynghøjen, Birgitte Niemann, Henrik Eck, Katharina Von Hurrall, Tine Kasting samt undertegnede

1. Valg af dirigent, Flemming

2. Valg af referent, Karin

3. Valg af stemmetællere, Katharina

4. Beretning v/ formand Lone Fantastisk år efter Corona: 149 medlemmer, herunder 7 unge under 14. Samarbejde med Ringsted kommune er i gang. Når borgere har været igennem et træningsforløb i kommunen, får de efterfølgende udleveret en folder om Kilden til fitness. Der er bestilt lys til udvidelses rummet på 1. sal. Skønt at se at alle tilsyneladende passer godt på vores lokale fitnesscenter.

5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2022 og budget 2023 v/kasserer Henrik Regnskab og budget er godkendt. 2022 har båret præg af nye medlemmer. Indtægter: 288.646 DKK. Udgifter: 256.451 DKK. Overskud: 32.195 DKK Højere husleje pga. stigende medlemstal, ingen instruktørkurser i 2022.

6. Valg af bestyrelse Følgende er på valg:

Formand Lone Sanggaard, kasserer Henrik Eck, menige medlemmer Birgitte Niemann og Katharina Von Hurrall, suppleant Tine Kasting samt bilagskontrollanter Arne Aagesen og Erling Hof Pedersen. Alle modtager genvalg, alle er valgt. Bestyrelsen konstitueres herefter som følger:

Formand Lone Sanggaard, Næstformand Kim Lynghøjen, Kasserer Henrik Eck, sekretær Karin Christensen, menige medlemmer Birgitte Niemann og Katharina Hurrall, suppleant Tine Kasting.

7. Indkomne forslag Vi har fået et tilbud fra Matrix fitness om en om rokering af lokalerne. Vi beslutter at få et sammenligneligt tilbud fra et andet firma inden der tages stilling. Der er ønsker om et ekstra løbebånd. Dette bliver ikke vores første prioritet i år grundet høj pris. Ønske om en mere moderne motionscykel, da den nuværende ikke kan indstilles i alle stel størrelser. Opslagstavlen skal opdateres. Lægevagtens nummer er ændret. Birgitte foreslår at vi ændre dresscode, således at det bliver mere tydeligt for medlemmerne. Birgitte undersøger hvordan det formuleres i andre centre og Karin opdaterer opslagstavlen. Det kunne være mere brugervenligt med en digital skærm i stedet for en opslagstavle.

8. Eventuelt Intet

Ny dato for instruktør og bestyrelsesmøde d. 28/2 2023 kl. 19 – Alternativt 14/3 2023 kl. 19.

23. Januar 2023/Sekretær Karin Christensen